O projekcie

Informacje

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu uzyskała grant Narodowego Banku Polskiego w konkursie "Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II.". Doświadczeni wykładowcy i praktycy Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych – jednostki wspólnej PPUZ w Nowym Targu i UE w Krakowie – przeprowadzą zajęcia dotyczące ekonomii i bankowości dla uczniów klas drugich i trzecich szkół średnich z terenu powiatów nowotarskiego, suskiego oraz tatrzańskiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach!

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów klas II i III szkół średnich w zakresie rynków finansowych i zarządzania finansami osobistymi. Grupa docelowa to 300 osób uczniów szkół średnich. Cel ten będzie realizowany za pomocą innowacyjnych metod dydaktycznych łączących teorię z praktyką, wykorzystując przykładowo analizę case study, grywalizację czy narzędzia w postaci kalkulatorów finansowych zalecanych dla doradców inwestycyjnych (certyfikowanych przez KNF).

Realizacja celów szczegółowych pozwoli uczestnikom na znaczący wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • problematyki dotyczącej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa dokonywania transakcji w kontekście innowacji technologicznych,
  • podstawowych zasad oszczędzania i inwestowania w gospodarce rynkowej,
  • podstawowych pojęć takich jak kredyt, pożyczka i ubezpieczenia od ryzyka,
  • roli NBP jako instytucji kształtującej stabilność ekonomiczną i finansową Polski.

Tematy

W ramach projektu będą realizowane cztery główne tematy:

  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji (zakres tematyczny: historia i funkcje pieniądza, rodzaje pieniądza, innowacje technologiczne w zakresie pieniądza – kryptowaluty, technologia blockchain, zasady bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych).
  • Oszczędzanie i inwestowanie (zakres tematyczny: rola oszczędności i inwestycji w gospodarce, istota i rola rynku finansowego w Polsce i na świecie, popularne klasy aktywów inwestycyjnych i potencjalne stopy zwrotu z tych aktywów, zasady bezpiecznego inwestowania).
  • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia (zakres tematyczny: rodzaje kredytów i pożyczek, instytucje kredytowe, instytucje para-bankowe i zagrożenia z nimi związane, kalkulacja kosztów pożyczki lub kredytu, rodzaje ubezpieczeń i system ubezpieczeń w Polsce).
  • Przedsiębiorczość i kariera zawodowa (zakres tematyczny: przedsiębiorczość i jej znaczenie w gospodarce, cechy osoby przedsiębiorczej, rola komunikacji interpersonalnej i negocjacji, kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku, trendy na rynku pracy).
Powrót do strony głównej